رویدادهای گالری

حضور دو اثر از نگارخانه تجسم در نمایشگاه گروهی موزه آبگینه تهران

افتتاحیه نگار خانه شیشه تجسم در سال 95/11/22 با حضور مهندس جاویدان مدیریت محترم هتل بزرگ شیراز و آقای ملک حسینی خبرنگار هنری روزنامه خبر جنوب و آقایان ضیایی و هنرجویان کارشناسان هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی